Đế phớt 3in dùng cho máy đánh bóng kính GV6010 loại tốt